Nie wszyscy członkowie koła zdają sobie sprawę, że pomimo niepłacenia przez nich składek, Koło musi odprowadzić za ich członkostwo należność do Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego..... To powoduje, że jeżeli Zapiszesz się i nie płacisz za Siebie składki, to należność do ZO i ZG ponosi za Ciebie Kolega, który składki opłaca regularnie..... Bycie członkiem Stowarzyszenia jest prawem, nie obowiązkiem.... Zachęcamy wszystkich emerytów do bycia członkami Naszego Koła i co najważniejsze do aktywnego korzystania z oferty wypoczynkowej.