zarząd koła nr 2 w Zielonej Górze

PREZES

DARIUSZ DUSZOWICZ

d.duszowicz@seirp2.zgora.pl

WICEPREZES

BOŻENA SZYKOWNA

b.szykowna@seirp2.zgora.pl

WICEPREZES

WIESŁAW GOM

w.gom@seirp2.zgora.pl

SEKRETARZ

MACIEJ SAŁEK

m.salek@seirp2.zgora.pl

SKARBNIK

ANNA GRACZYK

a.graczyk@seirp2.zgora.pl

CZŁONEK

SŁAWOMIR MICHALSKI

s.michalski@seirp2.zgora.pl

CZŁONEK

EWA BRZYSKA

e.brzyska@seirp2.zgora.pl

CZŁONEK

HENRYK GISZTER

h.giszter@seirp2.zgora.pl

CZŁONEK

ROBERT SOSNOWSKI

r.sosnowski@seirp2.zgora.pl