Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji....... isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002391/O/D20182391.pdf